DISCOVER PCM TRENING Otkrijte umetnost i nauku adaptibilne komunikacije. Unapredite odnose sa ljudima u vašem okruženju. Saznajte koji tip je najjači u vašoj strukturi ličnosti. I u kojoj meri je zastupljen svaki od tipova.

1
2
3
4
5
6
1

Promoter

Snalažljiv, ubedljiv, šarmantan

2

Persister

Istrajan, pronicljiv, posvećen

3

Thinker

Organizovan, logičan, odgovoran

4

Harmoniser

Saosećajan, osetljiv, topao

5

Rebel

Spontan, kreativan, razigran

6

Imaginer

Miran, reflektivan, maštovit

Šta možete da očekujete od treninga?

Process Communication Model je nagrađivani komunikacioni model, odnosno primenjena psihologija u kontekstu komunikacije, saradnje, motivacije i upravljanja konfliktima. Bavimo se razumevanjem procesa komunikacije i učimo kako da se još bolje povežemo sa ljudima iz našeg okruženja.

Process Communication Model prepoznaje 6 različitih tipova ličnosti i svaki od njih ima svoj način na koji vidi svet, način na koji komunicira, svaki od njih ima različite motive koji ga pokreću na akciju, različite karakterne snage… I svi mi u sebi imamo svih šest, kao delove naše ličnosti.

Neki su razvijeni više, neki malo manje i svi zajedno čine naš unutrašnji tim, odnosno našu jedinstvenu strukturu ličnosti.

Na treningu ćemo upoznati karakteristike, karakterne snage, način komunikacije, potrebe, preferencije svih njih i ono najvažnije – kako da se sa njima povežemo i kako da ih motivišemo.

To nam omogućava da bolje razumemo sebe, sve delove sopstvene ličnosti i da razvijemo empatiju prema drugima, kako bismo unapredili našu komunikaciju i međuljudske odnose.

Datum

Vikend 15 – 16. oktobar
i dodatni termin za vežbu (3h)

Trajanje

9.00 – 17.00h
termin vežbe dogovaramo kao grupa

Lokacija

biće uskoro objavljeno