PCM model je ekstremno vredan
u predviđanju ponašanja ljudi.